การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "ภูกระแตนครพนม 52 & เบียร์สิงห์ กอล์ฟ" เพื่อหารายได้ปรับปรุงสนาม และซื้อเครื่องตัดกรีนใหม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2552 โดยมีการแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน ประเภททีม ๆ ละ 4000 บาท และประเภทรายบุคคล ลงทะเบียน คนละ 1200 บาท ณ สนามกอล์ฟภูกระแต แจกรางวัลและสังสรรค์ที่คลับเฮาส์สโมสรกอล์ฟภูกระแต