ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ภูกระแต & เบียสิงห์

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552ชนะเลิศประเภททีม
1.ทีม จทบ.นครพนม
2.ทีมบัวลอย

ชนะเลิศ Over All Low Gross
พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี 37-38 = 75
ชนะเลิศ Over All Low Net
สอ.อนุชิต พ่อค้าช้าง 40-38 = 78 Hc 11
ชนะเลิศไฟลท A
1.คุณพรชัย นิลประเสิฐ 2.คุณธีรพล สถิตศิริพร 3.คุณสามารถ วังคะฮาด
ชนะเลิศไฟลท B
1...................................2...........................3.............................................
ชนะเลิศไฟลท C
1.คุณสุรศักดิ์ แก่นจันทร์ 2คุณสฤษดิ์ วิเศษแก้ว 3.คุณศักดิ์ชาย รัตนสกุลชัยกิจ (ป๋าบีอาร์)
ชนะเลิศไฟลท D
1.คุณวัฒนชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร 2 คุณโรจน แก่นจันทร์ 3.คุณสมบูรณ์ สอนประภา
บู้บี้ คุณอุทิศ ศรีสุนาครัว

รูปภาพงาน Congratulation

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552