ภาพโลโก้

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550


ภาพประทับใจ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เต้นหลุดโลก ตู้ชิตกับน้อยแต้มต่อ

ภาพนักกอล์ฟภูกระแต

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550


ถ้าท่านใดมีภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟในสมัยก่อน ๆ หรือภาพอื่น ๆ ของสนาม สโมสรต้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้รุ่นหลังได้ทราบบ้างจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ส่งรูปภาพที่คลับเฮาส์ ภาพต้นฉบับจะส่งคืนให้หลังจากสแกนเสร็จแล้ว จาก ฝ่ายทะเบียนครับ (หอยทาก5)

เวียดนามเมืองน่าเที่ยว

เยี่ยมชมสนามกอล์ฟภูกระแต

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550


สนามกอล์ฟภูกระแต สมบัติของจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550ประวัติสนามกอล์ฟภูกระแต สมบัติของจังหวัดนครพนม
เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๒๕ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีเป้าหมายที่จะใช้พื้นที่กว้างใหญ่ของวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครพนมมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่มีภูมิทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัด ซึ่งเป้าหมายแรกที่จะดำเนินการก็คือ การสร้างสนามกีฬาทุกประเภทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครพนม โดยแนวคิดดังกล่าวไปตรงกับเป้าหมายของทางจังหวัด ที่มีนโยบายจะจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ใช้ในกิจการกีฬา การพักผ่อน รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น จังหวัดนครพนม(๑) หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง(๒) และ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม(๓) จึงได้ร่วมวางแผนที่จะก่อสร้างสนามกอล์ฟขึ้นตรงบริเวณพื้นที่อ่างน้ำ และได้ตั้งชมรมกอล์ฟของจังหวัดนครพนมขึ้นมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อค้า คหบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ภายในจังหวัด หลายท่าน และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมเป็นอย่างดี ทั้งในการบริจาคเงินสด แรงงาน และการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างสนาม
ช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๒๕ นาวาเอกโกวิทย์ วัฒนธรรม(๔) ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนมในตำแหน่งผู้บังคับการ หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง โดยท่านได้เข้ามาร่วมชมรมกอล์ฟด้วย ซึ่งนับว่าโชคดีของสนามกอล์ฟภูกระแต เนื่องจากท่านมีความรู้ความสามารถในการสร้างสนามกอล์ฟ และเคยเป็นนายสนามกอล์ฟบางนา ของกองทัพเรือ (สนามกอล์ฟภูตินันต์ ในปัจจุบัน) โดยท่านได้สานงานการสร้าง สนามกอล์ฟภูกระแตต่อจากเดิม ดำเนินการก่อสร้างอย่างถูกหลักวิชาการและสวยงาม เริ่มลงมือก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อท่านมารับหน้าที่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๒๖ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชาวนครพนมเป็นอย่างดี สนามกอล์ฟภูกระแตนครพนม เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ และดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันบริหารงานโดย สโมสรกอล์ฟภูกระแตนครพนม มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นนายกสโมสร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการสโมสรกอล์ฟภูกระแต จังหวัดนครพนมฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ฝ่ายจัดการสนามกอล์ฟ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายกิจกรรมและการแข่งขัน ฝ่ายกฎข้อบังคับและแต้มต่อ และฝ่ายเลขานุการ โดยมีการออกข้อบังคับ สโมสรกอล์ฟภูกระแต นครพนม สำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารสนาม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาดูได้จากกรรมการสโมสร ทุกท่าน
(๑)นายวิโรจน์ อำมรัตน์ ผวจ.นครพนม, นายจำนง อยู่โพธิ์ รอง ผวจ.นครพนม,นาวาเอก โลม วีระปรีย์ รองผวจ.นครพนมฝ่ายทหาร,นาวาเอก สุขเกษม ตันตราจิณ รอง ผอ.ปค.จว.นพ.(๒)นาวาเอก สมภพ อังสนาสภารัตน์ หัวหน้ายุทธการและการข่าว หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง(๓)นายประสิทธิ์ นพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม(๔)ปัจจุบันยศพลเรือเอก โกวิทย์ วัฒนธรรม (เกษียณอายุราชการ)
กีฬากอล์ฟไม่ใช่กีฬาเฉพาะของคนรวย อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะสนามกอล์ฟภูกระแตนครพนม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของชาวนครพนม ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสโมสรกอล์ฟภูกระแต(๕) จังหวัดนครพนมกอล์ฟฯต้องการให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม เข้ามาร่วมเล่นกีฬากอล์ฟให้มาที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสนามกอล์ฟในจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ กีฬากอล์ฟยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้คนเดียวโดยไม่เบื่อ และยังสอนให้ผู้เล่นมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีมารยาท ตลอดจนการเข้าสังคม และยังทำให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต มีความสมบูรณ์มากขึ้นขอยกย่องสรรเสริญผู้ริเริ่มในการสร้าง ผู้ดำเนินการ และผู้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างสนามกอล์ฟภูกระแตเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีท่านดังกล่าวแล้ว นครพนมอาจจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสนามกอล์ฟ ดังนั้น จึงหวังว่าพี่น้องชาวนครพนม คงช่วยกันรักษาสมบัติอันมีค่า คือสนามกอล์ฟภูกระแตนครพนมแห่งนี้ ไว้ให้ได้ ซึ่งจะเป็นสมบัติที่ชาวนครพนมจะได้ภาคภูมิใจตลอดไปรวมรวมโดย นาวาเอกวรงกรณ์ โอสถานนท์ เสนาธิการหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
(๕)Phukratae Nakhornphanom Golf Club (P.N.G.C) ชื่อย่อภาษาไทย สกภ.

ข่าวกอล์ฟ เชื่อมสัมพันธ์ นครพนม เวียงจันทร์


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 สโมสรกอล์ฟ ภูกระแตนครพนม ได้ส่งตัวแทนนักกอล์ฟไปร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง นักกอล์ฟ เวียงจันทน์ และนักกอล์ฟ นครพนม โดยจัดการแข่งขัน ประเภททีม ฝ่ายละ 18 คน และ ประเภทรายบุคคล ในการแข่งขันครั้งนี้ ฝ่ายเรานำทีมโดยท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ รองนายก วิทยา ประเสริฐ เจริญสุข คุณเทาว์ แสงเขียว น.อ.มานะ โพธิ์ใจ ผอ.พิชิต โกพล ผอ.สามารถ วังคะฮาด ก๊วน ผอ.สะท้าน ก๊วน นักกอล์ฟแชมป์ภาคอีสาน นำโดย โค้ช ตุ๋ย พร้อมนักกีฬา ไปร่วมแข่ง และทีมเวียงจันทน์ มี ท่าน ดารากอน ประธานสมาพันธ์กอล์ฟแห่งชาติลาว หัวหน้าทีม, ท่านสังคม พรมภักดี,ท่านสังคม จันสุก,ท่านแสงดารา,ท่านสงคราม ฯลฯ ซึงผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมลาว ชนะ ทั้งประเภททีมและบุคคล ส่วนรองชนะเลิศ มีคุณตุ้ย พรศักดิ์ วิไลเทพ สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบต่อไปครับ (คุณยุทธชัยครับ ส่งภาพเด็ดมาให้ด้วย เอาที่ยังไม่เซ็นเซอร์นะครับ)

นายบุญสนอง บุญมี นายกสโมสรกอล์ฟภูกระแต

สโมสรกอล์ฟภูกระแต นครพนม ขอต้อนรับนายกสโมสรคนใหม่ นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตรอง ผวจ.นครพนม อีกทั้งท่านยังมีตำแหน่งนายกสโมสรกอล์ฟของเราอีกด้วย ทำให้นักกอล์ฟภูกระแต รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเพื่อนร่วมก๊วนของท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

แวะเยี่ยมสนามกอล์ฟที่สวยงามและท้าทาย น่าเล่นที่สุดสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับ ในราคากรีนฟี เพียง 80 บาท

ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายสนามกอล์ฟภูกระแต


แนะนำนายสนามกอล์ฟภูกระแต ดร.สมชอบ นิติพจน์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ รองนายก อบจ.นครพนม
แฮนดิแคป 15 หัวหน้าก๊วนหอยทาก โอกาสข้างหน้าถ้าได้ลงเล่นการเมือง ขอฝากเพื่อนนักกอล์ฟช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

รวมภาพนักกอล์ฟภูกระแต

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2550

ขอบคุณครับท่านเอกชัย