เยี่ยมชมสนามกอล์ฟภูกระแต

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สตาร์ทเตอร์ห่วย
แค้ดดี้แก่ (แต่ก็คิดถึง)
ก๊วนนายสนามไม่มีน้ำใจ (หอยทาก)
ก๊วนบัวลอยขี้เก๊ก (เทาว์ แสงเขียว)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สตาร์ทเตอร์ห่วย
แค้ดดี้แก่ (แต่ก็คิดถึง)
ก๊วนนายสนามไม่มีน้ำใจ (หอยทาก)
ก๊วนบัวลอยขี้เก๊ก (เทาว์ แสงเขียว)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สตาร์ทเตอร์ห่วยงานไม่ทำวันวันเอาแต่ตีกล์อฟ