ปีใหม่รวมใจให้กาชาด

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ทีมหอยทาก
ดร.สมชอบ นิติพจน์
ผอ.พิชิต โกพล