นักกีฬาสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คณะนักกีฬา สหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว

1.  ท่านสงคาม  สีลาเพ็ชร  รองประธาน/เลขาธิการสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติ หัวหน้าคณะ
2.  ท่านไซสงคาม  วรจิต ประธานสหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน  (ไม่มา) เป็นรองคณะ
3.  ท่านเข็มเพ็ด  แก้วเพียจันทร์  ประธานบริษัทตลาดเพ็ดมะณี  คำม่วน   เป็นกรรมการ
4.  ท่านสังคม  พมภักดี  หัวหน้าห้องการสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว เป็นกรรมการ
5.  ท่านพงไซ  ไซเสนา  เลขาประจำสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติลาว เป็นกรรมการ
6.  ท่านอุดร   สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
7.  ท่านวันนุลาด  ทวีทำ  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
8.  ท่านสันติ  สีทุมพะลัด  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
9.  ท่านร้อยเอกสายซน  วิสีสมบัติ  สโมสรกอล์ฟกระทรวงป้องกันประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
10.  ท่านเดชสงคาม  ทำมะวง  สโมสรกอล์ฟกระทรวงโยธาธิการ นักกีฬากอล์ฟ
11.  ท่านจันทะจร  วางฟาเซ้ง  สโมสรกอล์ฟกระทรวงต่างประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
12.  ท่านไซสมบัติ  สาวจันทะลา  สโมสรกอล์ฟกระทรวงต่างประเทศ นักกีฬากอล์ฟ
13.  ท่านสมพร  สมมาลาวงค์  สโมสรกอล์ฟเขื่อนน้ำเทินหินบูน นักกีฬากอล์ฟ
14.  ท่านวันนะดา  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
15.  ท่านทองสุก  ทำมะวงสา  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
16.  ท่านจันทอน  จันทะสะหวัด  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ
17.  ท่านสุภาษิต  บัวหอม  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
18.  ท่านนาง  ไซยะวัน  อังคะโซก  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
19.  ท่านเวียงสมัย  บุนนะผล  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
20.  ท่านมังกร  เลิศสุวรรณ  สหพันธ์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ นักกีฬากอล์ฟ
21.  ท่านพันตรีไคสี  สาราผล  สโมสรกอล์ฟกระทรวงป้องกันความสงบ นักกีฬากอล์ฟ
22.  ท่านต้ง  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ
23.  ท่านแหลม  สหพันธ์กอล์ฟแขวงคำม่วน นักกีฬากอล์ฟ

ผู้ติดตามอีก  9  ท่าน
24.  ท่านลินทอง สโมสรกอล์ฟกระทรวงการต่างประเทศ(ไม่มา) แขกพิเศษ
25.  ท่านนางจัน เลขานุการสหพันธ์กอล์ฟ  แขวงคำม่วน พิธีกร
26.  ท่านบุญส่ง  เพ็งสุวัน ผู้จัดการสนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
27.  ท่านเฉลิมไช  ทรงธรรม สนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
28.  ท่านนางหล้า สนามกอล์ฟหลัก  14  โคลาว
29.  ท่านคำพู  ทะวิวัน ศิลปิน-นักร้อง
30.  ท่านคำมะนี  จันทะวิไลสุก ศิลปิน
31.  ท่านดาลาวัน  ตระการ ศิลปิน
32.  ท่านอาไช ศิลปิน

Ryder Cup 2010

              ไรเดอร์คัพ (อย่างเป็นทางการ ไรเดอร์คัพแมตช์) เป็นสิ่งที่เกิดทุกๆปี กอล์ฟ แข่งขันระหว่างทีมจาก นครหลวงเวียงจันทน์ และ จังหวัดนครพนม การแข่งขันนี้บริหารจัดการร่วมกันโดย โมสรกอล์ฟภูกระแต  และ หพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว และมีการแข่งขันกันทุกปี   สถานที่สลับกันระหว่างสนามในประเทศลาว และ  สนามกอล์ฟภูกระแต ไรเดอร์คัพเป็นถ้วยรางวัลประเภททีม

ชาวจังหวัดนครพนม
ขอต้อนรับ
คณะนักกอล์ฟสหพันธ์กอล์ฟแห่งชาติลาว
เนื่องในโอกาสมาแข่งขันกอล์ฟประเพณี

Ryder Cup
Vientiane - Nakhon Phanom
26-27 Nov, 2010

Phukratae Golf Course
Nakhon Phanom, Thailand

Ryder Cup 2010

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกอล์ฟ  Ryder  Cup
นครหลวงเวียงจันทน์-นครพนม

ระหว่างวันที่  26-28  พฤศจิกายน  2553
ที่สนามกอล์ฟภูกระแต  จังหวัดนครพนม


วันที่  1  :  วันที่  26  พฤศจิกายน  2553
10.00  น.    รับคณะนักกอล์ฟลาวที่ด่านท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาล
12.00  น.    รับประทานอาหารเที่ยง  ที่สนามกอล์ฟภูกระแต
13.00  น.    ฝึกซ้อมตีกอล์ฟ
17.00  น.    นำพานักกอล์ฟเข้าพักที่โรงแรมวิวโขง
18.30  น.    พิธีงานเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะนักกีฬา ที่บ้านท่านพิสิษฐ์ อ้นมา

วันที่  2  :  วันที่  27  พฤศจิกายน  2553
07.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
08.00  น.    เดินทางไปสนามกอล์ฟภูกระแต
08.30  น.    ประชุมเรื่องกฎกติกา  และระเบียบการแข่งขัน
09.00  น.    เริ่มต้นการแข่งขัน
15.00  น.    สิ้นสุดการแข่งขัน
16.00  น.    นำพานักกอล์ฟจำนวนหนึ่งเที่ยงชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
                นักกอล์ฟจำนวนที่เหลือสามารถตีกอล์ฟได้จนถึงเวลา  17.00  น.
18.00  น.    พิธีงานเลี้ยงและมอบรางวัลที่โรงแรมวิวโขง

วันที่  3  :  วันที่  28  พฤศจิกายน  2553
08.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
10.00  น.    ส่งคณะนักกีฬากอล์ฟลาว กลับถึงท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาลผอ.สามารถ วังคะฮาด
ประชาสัมพันธ์สโมสรกอล์ฟภูกระแต
samart.wkh@gmail.com

Ryder Cup 2010 VT - NKP