Ryder Cup 2010

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกอล์ฟ  Ryder  Cup
นครหลวงเวียงจันทน์-นครพนม

ระหว่างวันที่  26-28  พฤศจิกายน  2553
ที่สนามกอล์ฟภูกระแต  จังหวัดนครพนม


วันที่  1  :  วันที่  26  พฤศจิกายน  2553
10.00  น.    รับคณะนักกอล์ฟลาวที่ด่านท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาล
12.00  น.    รับประทานอาหารเที่ยง  ที่สนามกอล์ฟภูกระแต
13.00  น.    ฝึกซ้อมตีกอล์ฟ
17.00  น.    นำพานักกอล์ฟเข้าพักที่โรงแรมวิวโขง
18.30  น.    พิธีงานเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคณะนักกีฬา ที่บ้านท่านพิสิษฐ์ อ้นมา

วันที่  2  :  วันที่  27  พฤศจิกายน  2553
07.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
08.00  น.    เดินทางไปสนามกอล์ฟภูกระแต
08.30  น.    ประชุมเรื่องกฎกติกา  และระเบียบการแข่งขัน
09.00  น.    เริ่มต้นการแข่งขัน
15.00  น.    สิ้นสุดการแข่งขัน
16.00  น.    นำพานักกอล์ฟจำนวนหนึ่งเที่ยงชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม
                นักกอล์ฟจำนวนที่เหลือสามารถตีกอล์ฟได้จนถึงเวลา  17.00  น.
18.00  น.    พิธีงานเลี้ยงและมอบรางวัลที่โรงแรมวิวโขง

วันที่  3  :  วันที่  28  พฤศจิกายน  2553
08.00  น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง
10.00  น.    ส่งคณะนักกีฬากอล์ฟลาว กลับถึงท่าแขก แขวงคำม่วนโดยทางเรือเทศบาลผอ.สามารถ วังคะฮาด
ประชาสัมพันธ์สโมสรกอล์ฟภูกระแต
samart.wkh@gmail.com

0 ความคิดเห็น: