ประวัติสนามกอล์ฟภูกระแต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติสนามกอล์ฟภูกระแต สมบัติของจังหวัดนครพนม

000000
เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๒๕ จังหวัดนครพนม มีเป้าหมายที่จะใช้พื้นที่สาธารณะ บริเวณภูกระแต ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครพนมมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่มีภูมิทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัด ซึ่งเป้าหมายแรกที่จะดำเนินการก็คือ การสร้างสนามกีฬาทุกประเภทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครพนม โดยแนวคิดดังกล่าวไปตรงกับเป้าหมายของทางจังหวัด ที่มีนโยบายจะจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ใช้ในกิจการกีฬา การพักผ่อน รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น จังหวัดนครพนม(๑) หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง(๒) และ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม(๓) จึงได้ร่วมวางแผนที่จะก่อสร้างสนามกอล์ฟขึ้นตรงบริเวณพื้นที่อ่างน้ำ และได้ตั้งชมรมกอล์ฟของจังหวัดนครพนมขึ้นมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อค้า คหบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ภายในจังหวัด หลายท่าน และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมเป็นอย่างดี ทั้งในการบริจาคเงินสด แรงงาน และการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างสนาม

000000 ช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๒๕ นาวาเอกโกวิทย์ วัฒนธรรม(๔) ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนมในตำแหน่งผู้บังคับการ หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง โดยท่านได้เข้ามาร่วมชมรมกอล์ฟด้วย ซึ่งนับว่าโชคดีของสนามกอล์ฟภูกระแต เนื่องจากท่านมีความรู้ความสามารถในการสร้างสนามกอล์ฟ และเคยเป็นนายสนามกอล์ฟบางนา ของกองทัพเรือ (สนามกอล์ฟภูตินันต์ ในปัจจุบัน) โดยท่านได้สานงานการสร้าง สนามกอล์ฟภูกระแตต่อจากเดิม ดำเนินการก่อสร้างอย่างถูกหลักวิชาการและสวยงาม เริ่มลงมือก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อท่านมารับหน้าที่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๒๖ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชาวนครพนมเป็นอย่างดี

000000สนามกอล์ฟภูกระแตนครพนม เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ และดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันบริหารงานโดย สโมสรกอล์ฟภูกระแตนครพนม มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นนายกสโมสร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสร นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการสโมสรกอล์ฟภูกระแต จังหวัดนครพนมฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ฝ่ายจัดการสนามกอล์ฟ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายกิจกรรมและการแข่งขัน ฝ่ายกฎข้อบังคับและแต้มต่อ และฝ่ายเลขานุการ โดยมีการออกข้อบังคับ สโมสรกอล์ฟภูกระแต นครพนม สำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารสนาม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาดูได้จากกรรมการสโมสร ทุกท่าน

000000กีฬากอล์ฟไม่ใช่กีฬาเฉพาะของคนรวย อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะสนามกอล์ฟภูกระแตนครพนม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของชาวนครพนม ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสโมสรกอล์ฟภูกระแต(๕) จังหวัดนครพนมกอล์ฟฯต้องการให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม เข้ามาร่วมเล่นกีฬากอล์ฟให้มาที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสนามกอล์ฟในจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ กีฬากอล์ฟยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้คนเดียวโดยไม่เบื่อ และยังสอนให้ผู้เล่นมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีมารยาท ตลอดจนการเข้าสังคม และยังทำให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต มีความสมบูรณ์มากขึ้น

000000ขอยกย่องสรรเสริญผู้ริเริ่มในการสร้าง ผู้ดำเนินการ และผู้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างสนามกอล์ฟภูกระแตเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีท่านดังกล่าวแล้ว นครพนมอาจจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสนามกอล์ฟ ดังนั้น จึงหวังว่าพี่น้องชาวนครพนม คงช่วยกันรักษาสมบัติอันมีค่า คือสนามกอล์ฟภูกระแตนครพนมแห่งนี้ ไว้ให้ได้ ซึ่งจะเป็นสมบัติที่ชาวนครพนมจะได้ภาคภูมิใจตลอดไป

000000รวมรวมโดย นาวาเอกวรงกรณ์ โอสถานนท์ เสนาธิการหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
000000(๑)นายวิโรจน์ อำมรัตน์ ผวจ.นครพนม, นายจำนง อยู่โพธิ์ รอง ผวจ.นครพนม,นาวาเอก โลม วีระปรีย์ รองผวจ.นครพนมฝ่ายทหาร,นาวาเอก สุขเกษม ตันตราจิณ รอง ผอ.ปค.จว.นพ.
000000(๒)นาวาเอก สมภพ อังสนาสภารัตน์ หัวหน้ายุทธการและการข่าว หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
000000(๓)นายประสิทธิ์ นพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
000000(๔)ปัจจุบันยศพลเรือเอก โกวิทย์ วัฒนธรรม (เกษียณอายุราชการ)
000000(๕)Phukratae Nakhornphanom Golf Club (P.N.G.C) ชื่อย่อภาษาไทย สกภ.

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วจำได้ดีเพราะตอนเรียนอยู่ที่นี่ก็เคยโดนให้ไปปลูกหญ้าสนามกอล์ฟด้วย คิดถึงมากๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นสนามแล้วคิดถึงเพื่อนๆ ปวช.24 ทุกคน เมื่อไหร่เราจะได้รวมพลกันสักทีนะทุกช่างเลย ใครก็ได้ช่วยให้พวกเราได้พบกันหน่อยเถอะ

โปรสามารถ วังคะฮาด กล่าวว่า...

อย่าลืมกลับมาเยี่ยมสนามบ้างนะครับ

โปรสามารถ วังคะฮาด กล่าวว่า...

ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าผู้ที่ได้ร่วมสร้างสนามกอล์ฟภูกระแตร่วมกันทุกคนครับ