ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศล

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รวมภาพการแข่งขัน www.picasaweb.google.com/phukratae3
ด้วยชมรมกอล์ฟอำเภอปลาปาก ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 07.30 ณ สนามกอล์ฟภูกระแต

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นจัดหาเสื้อผ้า เครื่องเขียนแบบเรียน สำหรับนักเรียน วิธีการแข่งขัน แข่งขันแบบระบบ Stroke Play จำนวน 18 หลุม โดยเริ่มแข่งขันเวลา 07.30 น.เป็นต้นไป มีการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 4 คน ใช้ผลรวมคะแนนสุทธิ 3 คน และประเภทบุคคลผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภททีมมีสิทธิได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้วย รางวัล ประกอบด้วย ประเภททีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 รางวัลชนะเลิศบุคคลไม่มีแต้มต่อและรางวัลชนะเลิศบุคคลประเภทคิดแต้มต่อ รางวัลตามไฟล์ท ประกอบด้วยไฟล์ทเอ แต้มต่อ 0-12,ไฟล์ท บี แต้มต่อ 13-18 และไฟล์ทซี แต้มต่อ 19-24 ไฟล์ทดี แต้มต่อ 25-36 รางวัล HOLE IN ONE และรางวัลใกล้ธง ที่หลุมพาร์ 3 ทุกหลุม ค่าสมัคร ประเภททีม ทีมละ 5,500 บาท ประเภทบุคคล คนละ 1,200 บาท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.พิชิต โกพล ผอ.สามารถ วังคะฮาด และ หมายเลขโทรศัพท์ 0812637446 มือถือ 0850074680

0 ความคิดเห็น: