อยากอายุยืนต้องปฏิบัติตนให้ได้

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อยากอายุยืนต้องปฏิบัติตนให้ได้ ลดปริมาณ แคลอรีในร่างกายให้ลง [10 ก.ค. 51 - 00:18]

ถ้าหากอยากอายุยืน การศึกษาใหม่สุดพบว่า ไม่มีอะไรดีกว่า ให้พยายามลดปริมาณแคลอรีที่ร่างกายได้รับอยู่เป็นประจำลง จะช่วยให้ขบวนการความแก่ เฒ่าชะลอลงได้

อาจารย์เอดเวิร์ด ไวสส์ มหาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ แห่งสหรัฐฯ หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่า “การศึกษาทำให้ได้ หลักฐานว่า การจำกัดปริมาณแคลอรี ให้ผลในมนุษย์แบบเดียวกับที่พบในสัตว์

เขากับคณะต้องการศึกษาว่า การลดปริมาณแคลอรี จะช่วยให้ระดับของ “ที 3” ลดลง ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้ปริมาณไขมันทั่วไปลดลงเท่านั้น จึงได้ศึกษากับกลุ่มชายหญิงวัยระหว่าง 50-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแรงดี ปราศจากโรคหัวใจ ปอด เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่คุมไม่อยู่ และวี่แววของโรคเนื้อร้าย โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกถูกจำกัดปริมาณแคลอรี จะถูกจำกัดอาหารให้แคลอรีเหลือระหว่างวันละ 300-500 แคลอรีเท่านั้น กลุ่มที่สอง ถูกให้ออกกำลังและกินข้าวปลาตามปกติและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ถูกจำกัดปริมาณแคลอรีกับกลุ่มที่ถูกให้ออกกำลังเท่านั้น จึงจะมีปริมาณไขมันในร่างกายลดลง และกลุ่มที่ควบคุมแคลอรี ยังปรากฏว่าปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ลดลงด้วย.

0 ความคิดเห็น: