อัตรากรีนฟี แค็ดดี้ ปี 25ุุ66

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Golf Fees 2024
อัตราค่ากรีนฟี ปี 2567


Green fee (Baht)
WEEKDAY
วันธรรมดา
WEEKEND&Public Holidays
วันหยุด / วันหยุดนักขัตฤกษ์

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

9 Holes
90
180
90
250
18Holes
90
180
90
250
รอบที่ 3
50
50
100
100

Golf Fees
(Other Fees) ค่าแค็ดดี้


Type
9 Hole
18 Hole
Caddy Fee (แค็ดดี้)
70
140
Golf Cart (รถกอล์ฟ)
250
400

Equipment Rental
อุปกรณ์อื่น ๆ

Type
18 Holes
Type
18 Holes
Golf Club per set
ชุดกอล์ฟ
100
Golf Chair per item เก้าอี้
50
Golf Shoes per pair
รองเท้ากอล์ฟ
50
Umbrella per item ร่มนักกอล์ฟ
50

0 ความคิดเห็น: